Moderátor:

Iva Janálová

 

Hosté:

Michal David

Karel Černoch

Vašo Patejdl

Premier

Valašica

 

 

fotogalerie: